Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kasjer w zakładzie pracy
Kod: 523003
Liczba odwiedzin: 4054
Synteza: Wykonuje, w sposób zgodny z przepisami (określonymi w instrukcji kasowej) czynności związane z przyjmowaniem i wypłatą wartości pieniężnych w zakładzie pracy (instytucji, organizacji, przedsiębiorstwie);
pobiera środki finansowe i dokonuje przelewów bankowych drogą elektroniczną ponosząc za nie odpowiedzialność materialną.
Zadania zawodowe: przyjmowanie gotówki do kasy z tytułu rozliczeń z kontrahentami, dokonywanie przelewów bankowych z banku na konto zakładu pracy drogą elektroniczną;
wystawianie dowodów wpłaty "kasa przyjmie" dla wpłat z wszelkich przychodów;
dokonywanie wypłat gotówki z kasy na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, tj. faktur, list wypłat wynagrodzeń, własnych źródłowych dowodów kasowych (zaliczek do rozliczenia na zakup materiałów i usług, delegacji), dowodów wypłaty "kasa wypłaci", dowodów wpłat na własne rachunki bankowe;
sprawdzanie tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu przy dokonywaniu wypłat osobom nieznanym;
sporządzanie raportów kasowych za okresy ustalone w szczegółowych przepisach jednostki - na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy;
sporządzanie raportów odrębnych dla każdej waluty w przypadku rozliczeń w walucie obcej;
utrzymywanie stałego zapasu gotówki w kasie, tzw. pogotowia kasowego, niezbędnego dla zaspokojenia bieżących potrzeb jednostki;
uczestniczenie w inwentaryzacji gotówki w kasie (kontrolnej, rocznej, w przypadku zmiany kasjera czy wypadku losowego);
sporządzanie raportów kasowych na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę