Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik stoiska w markecie
Kod: 522202
Liczba odwiedzin: 2138
Synteza:
Kierownik stoiska w markecie nadzoruje realizację zadań sprzedażowych i kieruje bieżącą działalnością stoiska.
Celem pracy kierownika stoiska w markecie jest osiągnięcie najwyższych wyników finansowych poprzez uzyskiwanie optymalnej zależności pomiędzy jakością i wydajnością pracy pracowników. Planuje i organizuje stoisko zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony środowiska i wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w tym Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) rozdziela zadania podległym pracownikom, zapewnia sprawną obsługę klientów. Kierownik uczestniczy i doradza w procesie rekrutacji, szkoli, ocenia, motywuje i awansuje pracowników. Nadzoruje przestrzeganie procedur i standardów wewnętrznych firmy, rozpatruje zażalenia i reklamacje klientów zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. W gestii kierownika leży też śledzenie wskaźników ekonomicznych i trendów w sprzedaży towarów oferowanych na stoisku. Kierownik stoiska w markecie sporządza raporty z działalności podległego stoiska i przedkłada je przełożonemu.
Zadania zawodowe:
 • analizowanie wyników sprzedaży w stosunku do planu i podejmowanie stosownych działań;
 • planowanie struktury asortymentowej, zamówień i poziomu zapasów na stoisku;
 • nadzorowanie działań reklamowych i marketingowych;
 • planowanie i przygotowywanie grafików pracy oraz kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pracowników;
 • nadzorowanie standardów zapewniających jakość obsługi klientów obowiązujących w markecie;
 • zarządzanie reklamacjami zgłoszonymi przez klientów;
 • nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji cząstkowych towarów wystawionych do sprzedaży i ich zapasów;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych;
 • zabezpieczanie utargów i stoiska przed włamaniem i kradzieżą;
 • współpracowanie z innymi jednostkami organizacyjnymi marketu w zakresie funkcjonowania stoiska;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.
Osoba zainteresowana podjęciem pracy w zawodzie kierownika stoiska w markecie powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe o kierunku związanym z handlem, np. 522305 Technik handlowiec. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie do zawodu) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie pracy. Kierownik stoiska w markecie powinien doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania personelem, planowania i analizy sprzedaży, organizacji przestrzeni sprzedaży, gospodarki towarowej, dokumentacji i ewidencjonowania, oceny funkcjonowania stoiska oraz znajomości systemów i programów komputerowych wykorzystywanych w danej firmie, a także w zakresie stosowania wybranych przepisów kodeksu cywilnego, prawa pracy oraz praw konsumenta – na szkoleniach i kursach organizowanych w przedsiębiorstwach, przez stowarzyszenia handlowe, wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe i inne organizacje branżowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę