Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konduktor
Kod: 511202
Liczba odwiedzin: 2432
Synteza: Wykonuje zadania związane z obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego w zakresie prawidłowej pracy taboru kolejowego wchodzącego w skład pociągu, sprawdza bilety pasażerów oraz dba o odpowiednie warunki podróżowania.
Zadania zawodowe: ­sprawdzanie stanu technicznego przydzielonych mu do obsługi wagonów, a zwłaszcza stopni i poręczy przy drzwiach wejściowych, mostków przejściowych i harmonii między wagonami, oświetlenia i ogrzewania wagonów, zaplombowania rękojeści hamulców bezpieczeństwa;
-­ podawanie sygnałów podróżnym i kierownikowi pociągu przed odjazdem;
-­ kontrola i sprzedaż biletów oraz informowanie podróżnych o przesiadkach i połączeniach komunikacyjnych;
-­ czuwanie nad bezpieczeństwem podróżnych i dbanie o ich wygodny przejazd;
-­ kontrolowanie przestrzegania przez pasażerów obowiązujących przepisów;
-­ zwracanie uwagi na sygnały nadawane z lokomotywy i ze stacji;
-­ wykonywanie pracy manewrowej przy obsłudze pociągów towarowych zbiorowych i innych;
-­ wykonywanie pracy zwrotniczego, jeżeli podczas prac manewrowych zachodzi potrzeba nastawienia zwrotnic ręcznie;
-­ dbanie o oświetlenie, ogrzewanie i czystość w przydzielonych mu przez kierownika pociągu wagonach;
-­ sprawdzanie po zakończeniu jazdy, czy wszyscy podróżni opuścili wagony i nie pozostawili rzeczy osobistych;
-­ zbieranie sygnałów, innego sprzętu przenośnego oraz pozostawionego przez podróżnych bagażu i przekazywanie go na stację;
­rozliczanie się z wpływów za sprzedane bilety w wyznaczonej kasie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę