Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
Kod: 352202
Liczba odwiedzin: 1785
Synteza: Wykonuje prace instalacyjno-montażowe, konserwacyjne i manipulacyjne w zakresie obsługi eksploatacyjnej różnego rodzaju urządzeń radiokomunikacyjnych, posługując się odpowiednimi dokumentacjami technicznymi, instrukcjami oraz narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także prostym w obsłudze elektrycznym sprzętem pomiarowym, np. miernikiem uniwersalnym, w celu kontrolowania połączeń elektrycznych i napięć zasilania.
Zadania zawodowe: - przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych, telegraficznych i telefonicznych przy eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych stałych i ruchomych;
- obsługiwanie różnego typu odbiorników i nadajników radiokomunikacyjnych, a także towarzyszących urządzeń przenośnych, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi;
- bieżące konserwowanie, a także rozwijanie i zwijanie sprzętu radiokomunikacyjnego, służącego jako łącza pośrednie do transmisji sygnałów telegraficznych, telefonicznych i pomiarowych (radiotelegrafy, radiotelefony, radionamierniki, urządzenia radionawigacji, zdalnego sterowania bezprzewodowego);
- obsługa radiotelegrafu i urządzeń towarzyszących, takich jak: ręczne klucze sztorcowe, półautomatyczne i automatyczne, dalekopisy, telefaksy, proste w obsłudze systemy procesorowe oraz urządzenia wejściowe i wyjściowe;
- nadawanie ręcznym kluczem telegraficznym tekstów otwartych z szybkością 110-125 znaków na minutę i tekstów kodowanych z szybkością 90-100 znaków na minutę;
- odbieranie sygnałów telegraficznych słuchowo z jednoczesnym ręcznym zapisem tekstów otwartych z szybkością 110-125 znaków na minutę, a tekstów kodowanych z szybkością 90-100 znaków na minutę;
- nadawanie z pamięci kluczem ręcznym typowych grup sygnałów telegraficznych oraz posługiwanie się standardowymi sformułowaniami obowiązującymi w ruchu radiowym i telefonicznym;
- lokalizowanie źródeł promieniowania elektromagnetycznego za pomocą urządzeń radiopelengacyjnych stałych i ruchomych;
- obsługiwanie pulpitów operatorskich urządzeń radarowych: orientacja obrazu, wykreślanie tras dla obiektów ruchomych i przekaz informacji na plansze ogólne;
- obsługiwanie odbiorników radiokomunikacyjnych pracujących w systemach radionawigacyjnych, np. DECCA, LORAN, Omega, oraz identyfikowanie pasów pozycyjnych;
- ogólna obsługa urządzeń radiokomunikacji satelitarnej dla różnego typu służb nasłuchowych;
- obsługiwanie pulpitów operatorskich urządzeń radioliniowych w stacjach stałych i ruchomych różnych służb łączności;
- posługiwanie się sprzętem radiowym do zdalnego sterowania różnego typu urządzeń oraz w telemetrii;
- organizowanie różnego typu stanowisk pracy związanych z obsługą urządzeń radiokomunikacyjnych zgodnie z zasadami bhp oraz zapewnienie dostępu do sprzętu wyłącznie osobom uprawnionym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca na stanowisku radiooperatora w różnego typu stacjach radiokomunikacyjnych po uzyskaniu odpowiedniego dyplomu (świadectwa) kwalifikacyjnego;
- praca na stanowisku operatora urządzeń nawigacyjnych, telemetrycznych oraz służb nasłuchowych po krótkim przeszkoleniu;
- praca na stanowisku asystenta radiooficera radiokomunikacji po uzyskaniu świadectwa (dyplomu) radiotelegrafisty II klasy;
- po zdobyciu praktyki może awansować ze stanowiska asystenta radiooficera na radiooficera II i I klasy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę