Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator telewizyjnych urządzeń transmisyjnych
Kod: 352115
Liczba odwiedzin: 1851
Synteza: Zapewnia właściwą realizację techniczną przekazu telewizyjnego; przygotowuje do pracy sprzęt telewizyjny przydzielony przez kierownika technicznego transmisji; kontroluje pracę sprzętu w czasie prób i programu.
Zadania zawodowe: - zapewnianie właściwej realizacji technicznej przekazu telewizyjnego;
- przygotowywanie do pracy sprzętu telewizyjnego przydzielonego przez kierownika technicznego transmisji;
- kontrolowanie pracy sprzętu w czasie prób i programu;
- instalowanie sprzętu w miejscach ustalonych w zgłoszeniu transmisji lub określonych przez inżyniera wozu (kierownika zmiany);
- ponoszenie odpowiedzialności za stan ilościowy i techniczny powierzonego sprzętu;
- zgłaszanie inżynierowi wozu transmisyjnego (kierownikowi zmiany) zauważonych usterek sprzętu transmisyjnego;
- przeprowadzanie drobnych napraw przydzielonego sprzętu i odpowiedzialność za jego gotowość eksploatacyjną;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę