Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator radiowych urządzeń transmisyjnych
Kod: 352114
Liczba odwiedzin: 1867
Synteza: W stacjach nadawczych, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, wozach transmisyjnych oraz stacjach radioliniowych wykonuje prace instalacyjno-montażowe, łączeniowo-regulacyjne oraz konserwacyjno-naprawcze i pomiarowe instalacji i urządzeń radiowej transmisji dźwięku, posługując się dokumentacjami technicznymi, instrukcjami, narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową, w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń transmisyjnych oraz kontrolowania pożądanych parametrów sygnałów elektrycznych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie czynności i operacji polegających na logicznie uzasadnionych manipulacjach (łączenia i regulowania) w obrębie pulpitów sterująco-kontrolnych bloków małej częstotliwości i wysokiej częstotliwości radiowych urządzeń transmisji dźwięku;
- wykonywanie różnego typu instalacji i łączeń w studiach radiowych dla różnych konfiguracji pracy urządzeń, stanowiących źródła sygnałów elektroakustycznych, np. mikrofonów, odtwarzaczy CD, magnetofonów;
- obserwowanie, klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających ze wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz podejmowanie decyzji i czynności korygowania pracy urządzeń elektronicznych;
- posługiwanie się dokumentacją technologiczną, instrukcjami obsługi i eksploatacji różnych urządzeń radiowych, stanowiących techniczne wyposażenie radiowych stacji nadawczych dużej mocy AM i FM;
- montowanie oraz demontowanie instalacji i urządzeń transmisyjnych stacji ruchomych (radiolinii) przy translacji (retranslacji) sygnałów, np. przekazywanych z wozów transmisyjnych;
- obsługiwanie pulpitów mikserskich, krasownic ręcznych i automatycznych dla sygnałów mono- i stereofonicznych, odpowiednie poziomowanie sygnałów;
- wykonywanie różnego typu pomiarów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury przenośnej oraz wskaźników, monitorów i innych urządzeń transmisyjnych i zasilających;
- rozwiązywanie problemów technicznych w przypadku zadań o charakterze alternatywnym i wykonywanych w sytuacjach trudnych, np. lokalizacja i usuwanie uszkodzenia w trakcie trwania transmisji;
- wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektronicznych, stanowiących wyposażenie techniczne ośrodków radiowych, nadajników, radiolinii itp.;
- wykonywanie prac konserwacyjnych, konserwacyjno-naprawczych oraz montażowych ze znajomością operacji ślusarskich, takich jak: cięcie, ścinanie, gięcie, docieranie, nitowanie i lutowanie;
- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ppoż. oraz ochrony przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca na stanowisku radiooperatora urządzeń radiokomunikacyjnych po dodatkowym przeszkoleniu i zdaniu odpowiednich egzaminów kwalifikacyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę