Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator sieci komputerowych
Kod: 351301
Liczba odwiedzin: 2577
Synteza:
Operator sieci komputerowych wykonuje bieżące czynności zapewniające poprawne działanie sieci komputerowej.
Operator sieci komputerowych wykonuje czynności, które zapewniają poprawne działanie sieci komputerowej. Należą do nich: regularne monitorowanie pracy sieci i urządzeń sieciowych, reagowanie na zgłoszenia awarii od użytkowników pracujących przy stacjach roboczych oraz od operatorów i administratorów serwerów usługowych (np. poczty, WWW) i innych urządzeń sieciowych (np. drukarki, rzutniki, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej). Do zadań operatora należy również wykonywanie prostych prac naprawczych i konfiguracyjnych w infrastrukturze fizycznej sieci oraz w urządzeniach sieciowych. W zależności od stopnia rozbudowania sieci komputerowej oraz wielkości organizacji zakres wykonywanych zadań może się znacznie różnić. Operator sieci komputerowych rozpoznaje podstawowe urządzenia i osprzęt sieciowy oraz diagnozuje awarie, posługując się specjalistycznymi urządzeniami i oprogramowaniem oraz konfiguruje podstawowe funkcje w urządzeniach sieciowych. Pracuje pod nadzorem specjalisty do spraw sieci komputerowych (administratora sieci).
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie funkcjonowania sieci;
 • diagnozowanie awarii sieci;
 • rekonfigurowanie sieci na podstawie dokumentacji;
 • wymienianie urządzeń sieciowych;
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych na podstawie dokumentacji;
 • wykonywanie drobnych napraw sieci;
 • podłączanie urządzeń końcowych do sieci (np. stacje robocze, drukarki);
 • okresowe testowanie stanu sieci i urządzeń sieciowych;
 • raportowanie administratorowi sieci wszelkich nieprawidłowości pracy sieci i urządzeń sieciowych;
 • realizowanie wsparcia technicznego dla użytkowników sieci;
 • organizowanie stanowiska pracy pracownika zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Operator sieci komputerowych powinien posiadać wykształcenie średnie techniczne – kierunek informatyka lub średnie ogólnokształcące o profilu informatycznym. Nie są wymagane szczególne uprawnienia do wykonywania zawodu. Pożądane jest posiadanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie obsługi sieci komputerowych i wykonywania zadań pokrewnych. Do wykonywania zawodu konieczna jest znajomość specjalistycznego słownictwa branżowego oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę