Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator widowni
Kod: 333205
Liczba odwiedzin: 2063
Synteza: Pozyskuje zlecenia indywidualne i zbiorowe na sprzedaż biletów na imprezy i widowiska: artystyczne, rozrywkowe, sportowe, festiwalowe, handlowe itp., oferowane przez przedsiębiorstwa i agencje; prezentuje i promuje imprezy i widowiska; pośredniczy w sprzedaży biletów; zapewnia pełne wykorzystanie miejsc na widowni.
Zadania zawodowe: - poznawanie rynku potencjalnych klientów zbiorowych: przedszkoli, szkół, zakładów pracy, domów pomocy społecznej itp.;
- gromadzenie informacji o preferencjach potencjalnych klientów dotyczących repertuaru, oprawy muzycznej imprezy lub widowiska oraz występujących aktorów;
- oferowanie klientom zbiorowym i indywidualnym biletów na imprezy i widowiska;
- zapoznawanie się z repertuarem i jakością imprez oferowanych przez teatry, filharmonie, kabarety, rewie, zespoły muzyczne, przedsiębiorstwa i agencje oraz indywidualnych artystów;
- promowanie imprez i widowisk; rozsyłanie plakatów reklamujących imprezy i widowiska, prowadzenie bezpośrednich rozmów o walorach oferowanych imprez i widowisk; redagowanie ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych itp. o imprezach i widowiskach;
- zawieranie umów z klientami zbiorowymi na sprzedaż biletów;
- prowadzenie rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami i agencjami organizującymi imprezy i widowiska;
- obsługiwanie telefonów, faksów, komputerów i kserokopiarek.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w organizowaniu imprez i widowisk dla poszczególnych środowisk;
- wynajmowanie sal na imprezy i widowiska;współpraca z agencjami reklamowymi promującymi imprezy i widowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę