Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ortoptystka
Kod: 325906
Liczba odwiedzin: 2192
Synteza: Prowadzi działalność profilaktyczną narządu wzroku; bierze udział w badaniach i leczeniu zeza, niedowidzenia jednoocznego oraz zabiegach rehabilitacyjnych, prowadzonych w gabinetach ortoptycznych, gabinetach okulistycznych i szpitalnych oddziałach okulistycznych.
Zadania zawodowe: wykonywanie zaleconych przez lekarza badań i pomiarów okulistycznych (retrakcji, konwergencji, fiksacji, kąta zeza, widzenia stereskopowego, ruchu gałki ocznej itp.);
prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych przed i po zabiegu operacyjnym różnych rodzajów zeza;
prowadzenie ćwiczeń pleptycznych i ortoptycznych u dzieci zezujących;
posługiwanie się różnego rodzaju aparaturą i testami do badań i ćwiczeń (oftalmoskop, skiaskop, entyskop, choiroskop, pleoprofor, centrofor, mnemoskop, perymetr Goldmana, adaptometr, tablice Snellena, Ishihary, Madoxa, linijka do skiaskopii itp.);
przygotowywanie dziecka do zabiegu operacyjnego oraz postępowanie z dzieckiem po operacji, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki;
zbieranie informacji o przebiegu leczenia, prowadzenie dokumentacji odbytych zabiegów;
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z lekarzem specjalistą, personelem medycznym, członkami rodzin pacjentów itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę