Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
Kod: 325904
Liczba odwiedzin: 2278
Synteza: Organizuje działania związane z zabiegami pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów na trzech poziomach: na terenie szpitala, regionu i centrali „Poltransportu”- jednostki przewożącej tkanki i narządy;
na terenie szpitala identyfikuje i zgłasza dawców koordynatorowi regionalnemu, który organizuje procedurę pobrania i przeszczepu;
na poziomie centralnym sprawdza dawcę w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów i sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem przeszczepu;
prowadzi rejestr osób oczekujących na przeszczepy w całym kraju.
Zadania zawodowe: weryfikowanie i sprawdzanie prawidłowości kryteriów doboru dawcy tkanek i komórek oraz badań laboratoryjnych wymaganych w odniesieniu do dawców;
przestrzeganie procedur pobierania tkanek i komórek, a także ich przyjmowania do banku tkanek i komórek oraz wymogów dotyczących przygotowania tkanek i komórek;
zapewnianie jakości procedur przetwarzania, testowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek i wymogów dotyczących bezpośredniej dystrybucji określonych tkanek i komórek do odbiorcy;
informowanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek o każdym przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji;
prowadzenie stałego monitorowania przestrzegania przez personel banku tkanek i komórek systemu zapewnienia jakości;
przyjęcie zgłoszenia o dawcy narządów i tkanek;
sporządzenie opisu każdego pobranego narządu wraz z informacją o każdej osobie przed, w trakcie i po przeszczepie;
wypełnianie i archiwizowanie dokumentacji procesu orzekania śmierci mózgu i opieki nad dawcą;
współpraca z rodziną dawcy;
przeprowadzanie trudnych rozmów na temat pobrania narządów do przeszczepu;
wypełnianie karty koordynacyjnej pobrania tkanek i narządów;
sporządzanie protokołów pobrania narządów;
przekazywanie niezbędnych danych do rejestru banków tkanek i komórek;
synchronizacja pracy wielu osób wchodzących w skład zespołu transplantacyjnego (lekarza zgłaszającego dawcę, konsultantów z różnych dziedzin medycyny, pracowników laboratoriów, zakładu radiologii, personelu bloku operacyjnego, pracowników „Poltransportu” i dopasowanie terminu transplantacji;
przestrzeganie procedur i wymogów dotyczących pobierania tkanek i komórek ludzkich oraz dbałość o przestrzeganie prawa transplantacyjnego i zasad koordynacji ustalonych przez „Poltransport” w zakresie pobrań wielonarządowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: promowanie honorowego dawstwa tkanek i komórek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę