Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Kod: 323007
Liczba odwiedzin: 3010
Synteza: Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych zdrowych i chorych oraz niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach specjalnych, szpitalach i ośrodkach opieki z udziałem odpowiednio przygotowanego psa w celu poprawy w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym ich funkcjonowaniu, podnoszenia jakości życia, przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.
Zadania zawodowe: planowanie, zgodnie z zaleceniami specjalisty (lekarza, rehabilitanta, pedagoga, psychologa itp.) indywidualnych i grupowych zajęć z udziałem psa;
specjalistyczne szkolenie psa do realizacji zaplanowanych zajęć;
prowadzenie spotkań jednorazowych lun zajęć cyklicznych zajęć z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem - w trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia itp.;
prowadzenie zajęć edukacyjnych przy zastosowaniu określonych metod i technik kynoterapeutycznych (pies jako „pomoc naukowa”) usprawniających sferę intelektualną i poznawczą, oraz motywującą do nauki;
prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych przy zastosowaniu określonych metod i technik kynoterapeutycznych (zabawy z psem) osób niepełnosprawnych o różnym stopniu i typie niepełnosprawności (m. in. autyzm, porażenie mózgowe) oraz osób chorych, samotnych i starszych;
prowadzenie obserwacji reakcji organizmu osoby niepełnosprawnej na kynoterapię i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią;
współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację (np. konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznawania i metod leczenia;
prowadzenie dokumentacji terapii;
selekcja i szkolenie psów do terapii (pies społeczny, przewidywalny, reprezentujący rozumne posłuszeństwo) do udziału w kynoterapii.
Dodatkowe zadania zawodowe: opieka nad psem terapeutycznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę