Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
Kod: 321101
Liczba odwiedzin: 1969
Synteza: Wyjaławia (sterylizuje) artykuły sanitarne, sprzęt i aparaty medyczne w celu zniszczenia lub usunięcia wszystkich drobnoustrojów wraz z zarodnikami, z zastosowaniem czynników fizycznych i chemicznych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie materiałów, bielizny, rękawiczek, opatrunków i narzędzi chirurgicznych do sterylizacji (dekontaminacja wstępna, mycie, dezynfekcja, suszenie, segregowanie, pakowanie);
obsługa urządzeń do maszynowego mycia dezynfekcyjnego (np. płuczki, myjki ultradźwiękowe, myjki mechaniczne, myjki ciśnieniowe itp.);
kwalifikowanie artykułów sanitarnych do zastosowania odpowiednich metod i technik sterylizacyjnych;
przeprowadzanie sterylizacji metodami: wyżarzania, opalania, suchym gorącym powietrzem, parą bieżącą i parą pod ciśnieniem, metodą sączenia przez filtry bakteriologiczne, tlenkiem etylenu, formaldehydem i plazmą;
oznakowywanie wyjałowionych narzędzi i materiałów, prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
zabezpieczanie wyjałowionego materiału do przechowywania (np. umieszczanie w hermetycznie zamkniętych pojemnikach);
przeprowadzanie kontroli skuteczności procesów wyjaławiania przy użyciu metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, wg obowiązujących norm;
czyszczenie i konserwacja aparatury używanej do dezynfekcji i sterylizacji;
utrzymanie ścisłej współpracy z pracownikami nadzoru oraz innym personelem medycznym;
przeprowadzanie sterylizacji zgodnie z zapotrzebowaniem i terminarzem;
przestrzeganie w procesie wyjaławiania zasad higieny i aseptyki (przestrzeganie zasad higieny osobistej itp.);
prowadzenie odkażania (dezynfekcji) z zastosowaniem preparatów chemicznych (kwasy, aldehydy, preparaty chlorowe, związki fenolowe, nadtlenowe itd.) dopuszczonych przez PZH;
wykonywanie sterylizacji w tzw. sterylizacyjnym procesie walidowym, tj. objętym dokumentacją walidacyjną zgodną z normami polskimi i europejskimi;
stosowanie się do regulacji merytoryczno-prawnych w obszarze inspekcji sanitarnej, dozoru technicznego, inspekcji farmaceutycznej, ustawy wytwarzania wyrobu medycznego itd.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie dezynsekcji przy użyciu środków chemicznych zwanych insektycydami (np. artykułów spożywczych w magazynach).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę