Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler ruchu lotniczego
Kod: 315403
Liczba odwiedzin: 2263
Synteza: Kontroluje ruch lotniczy w określonych przestrzeniach odpowiedzialności; przyjmuje i przekazuje wszelkie informacje potrzebne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji lotniczych.
Zadania zawodowe: ustalanie bieżących oraz przyszłych pozycji statków powietrznych, w celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń technicznych oraz źródeł informacji;
wydawanie zezwoleń i instrukcji, mających na celu zapewnienie określonych, bezpiecznych odległości między statkami powietrznymi, przy zachowaniu sprawnego i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;
dostarczanie organom służb ruchu lotniczego i załogom statków powietrznych informacji niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa operacji lotniczych, np. o sprawności naziemnych urządzeń nawigacyjnych, warunkach meteorologicznych na lotniskach odlotu, docelowych i zapasowych;
przyjmowanie i przekazywanie zainteresowanym organom służb ruchu lotniczego oraz członkom załóg lotniczych informacji dotyczących ruchu wszystkich statków powietrznych objętych działaniem służb ruchu lotniczego;
gromadzenie informacji na temat statków powietrznych potrzebujących pomocy i powiadamianie organu odpowiedzialnego za akcję poszukiwawczo-ratowniczą;
współdziałanie z innymi organami służb ruchu lotniczego;
śledzenie zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę