Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
Kod: 315210
Liczba odwiedzin: 1911
Synteza: Określa pozycję statku na akwenach otwartych, rzekach i kanałach w celu jego poprawnej nawigacji;
instaluje i eksploatuje urządzenia radarowe;
określa parametry ruchu statku;
zapobiega zderzeniom statków przez dokonywanie obserwacji na radarach zainstalowanych na statku.
Zadania zawodowe: określanie parametrów instalacyjnych urządzeń radarowych;
instalowanie radaru na statku zgodnie przepisami bhp i ppoż;
włączanie i regulowanie radaru na statku w żegludze śródlądowej;
interpretowanie obrazu mapy radarowej na ekranie, zniekształceń echa i zakłóceń;
zapobieganie zderzeniom: ustalanie ryzyka zderzenia, dokonywanie manewru zapobiegającego;
monitorowanie obiektów na kursach równoległych;
identyfikowanie linii brzegowej;
określanie pozycji statku na akwenach otwartych, rzekach i kanałach;
posługiwanie się przepisami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych dotyczących żeglugi za pomocą radaru.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę