Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Oficer portu
Kod: 315209
Liczba odwiedzin: 1805
Synteza: Odpowiada za kontrolę statków zgodnie z procedurami portowymi;
zajmuje się monitorowaniem ruchu statków w porcie i na redzie;
wydaje zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście lub wyjście statku z portu.
Zadania zawodowe: sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad organizacją ruchu statków w porcie i na redzie oraz przestrzeganiem przepisów portowych i ochrony;
przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych, a także przeprowadzanie interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych;
wykonywanie doraźnych kontroli zacumowanych w porcie statków oraz przeprowadzanie inspekcji akwenów portowych;
kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej kapitanatu oraz na statkach przewożących materiały niebezpieczne;
przeprowadzanie kontroli stwierdzającej zapewnienie warunków bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych;
ustalanie warunków zabezpieczenia transportu, przeładunku i składowania materiałów niebezpiecznych oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń;
podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz udzielanie wsparcia informacyjnego w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów;
inicjowanie akcji ratowniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inwentaryzowanie powstałych uszkodzeń oraz dokonywanie oceny powstałych strat;
prowadzenie dochodzeń w sprawach pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby izb morskich;
kontrolowanie odbioru zanieczyszczeń ze statków;
rozwiązywanie sporów między czarterującym i właścicielem ładunku;
prowadzenie łączności faksowej, mailowej, telefonicznej oraz radiotelefonicznej kierowanej do służby dyżurnej i obsługiwanie systemu VTS;
opracowanie oficjalnych dokumentów i dokonywanie zapisów w dzienniku portowym;
współopiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz projektów budowlanych, w tym także zmian sposobu użytkowania obiektów i obszarów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: sprawowanie nadzoru nad zadaniami administracyjnymi, tj. wystawianie faktur, wyliczanie kosztów usług portowych;
sporządzanie raportów finansowych z działalności portu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę