Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
Kod: 313902
Liczba odwiedzin: 1966
Synteza: Obsługuje systemy sterowania ciągami technologicznymi przygotowania mas papierniczych (z makulatury lub drewna) oraz produkcji papieru;
nadzoruje procesy technologiczne i pracę maszyn papierniczych.
Zadania zawodowe: obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego pulpitu sterowniczego z głównej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów przygotowania masy papierniczej (m.in. roztwarzania surowców, bielenia, mielenia, mieszania z dodatkami masowymi) oraz formowania i odwadniania wstęgi papierniczej, jej prasowania, uszlachetniania, suszenia, przecinania i nawijania;
kontrolowanie doprowadzania surowców i środków produkcji, takich jak dodatki masowe, substancje powlekające;
zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych i jakościowych papieru, takich jak np.: gramatura, wilgotność, grubość, kolor, połysk;
włączanie lub wyłączanie urządzeń czy węzłów technologicznych;
regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
uruchamianie i wyłączanie kontroli procesów technologicznych, kontrolowanie i sprawdzanie sprzętu i systemów w celu wykrycia usterek;
monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu w celu dokonania oceny sprawności sprzętu;
czyszczenie i konserwacja sprzętu w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
prowadzenie obowiązujących zapisów i tworzenie sprawozdań;
nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę