Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
Kod: 313901
Liczba odwiedzin: 2254
Synteza:
Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych wdraża, kontroluje stan techniczny oraz naprawia roboty przemysłowe.
Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych pracuje w zakładach produkcyjnych. Celem pracy kontrolera (sterowniczego) robotów przemysłowych jest obsługiwanie i nadzorowanie bieżącej pracy robotów i manipulatorów przemysłowych oraz serwisowanie i przeprogramowanie robotów do wykonywania określonych funkcji. Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych wykonuje kontrole okresowe i doraźne robotów oraz zapewnia utrzymanie ciągłości ich pracy. Na podstawie wniosków z kontroli przewiduje i zapobiega niewłaściwej pracy robotów, planuje i wykonuje konserwacje i naprawy, wykonuje konieczne korekty i dostosowania mechanizmów robotów i urządzeń peryferyjnych do nowo zleconych zadań.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie okresowych testów kontrolnych robotów przemysłowych;
 • diagnozowanie poprawności działania podzespołów robota na podstawie przeprowadzonych testów;
 • wykonywanie precyzyjnych pomiarów mechanicznych celem określenia dopuszczalnych luzów zespołów ruchowych robotów;
 • naprawianie wadliwie działających elementów mechanicznych robotów i napędu elektrycznego;
 • naprawianie zespołów, regulowanie i konserwowanie podzespołów hydraulicznych lub pneumatycznych robotów przemysłowych;
 • regulowanie i konserwowanie systemów mechaniki precyzyjnej robotów oraz systemów napędu elektrycznego (silniki krokowe, liniowe i inne mikromaszyny);
 • programowanie pamięci robota w przypadku zmiany technologii produkcji lub zmiany asortymentu albo parametrów pracy;
 • tworzenie i uruchamianie nowych programów sterujących pracą robota;
 • instalowanie i uruchamianie mechaniczne i elektryczne robotów i osprzętu peryferyjnego na nowych stanowiskach pracy;
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń elektronicznej automatyki przemysłowej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Pracodawcy zatrudniają w zawodzie kontrolera (sterowniczego) robotów przemysłowych osoby posiadające wykształcenie średnie techniczne w zawodzie technik mechatronik lub osoby z potwierdzoną kwalifikacją E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ujętą w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Pracodawcy zatrudniają w tym zawodzie również osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenia i posiadające wykształcenie w zawodach technik elektryk; mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych powinien ukończyć specjalistyczne kursy organizowane przez producentów robotów przemysłowych w zakresie serwisu i programowania. Do podjęcia pracy w zawodzie przydatne jest także posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Posiadając kompetencje w zawodzie kontrolera (sterowniczego) robotów przemysłowych, można pracować na równorzędnych stanowiskach pracy w zawodach z grupy 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani, np. 313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych; 313904 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę