Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych
Kod: 313505
Liczba odwiedzin: 1962
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia walcownicze;
kontroluje stan techniczny urządzeń walcowniczych;
wykonuje przeglądy i konserwację urządzeń walcowniczych oraz kontroluje parametry działania urządzeń walcowniczych zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zadania zawodowe: nadzorowanie działania urządzeń walcowniczych: przesuwaczy, liniałów, kątowników, manipulatorów nożyc, transporterów łańcuchowych i samotoków;
koordynowanie z kabiny sterowniczej współdziałania walcarek w ciągu walcowniczym z urządzeniami pomocniczymi;
odczytywanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i bieżące korygowanie ustawienia walców;
kontrola nastaw wielkości nacisku, temperatury, prędkości przesuwu, w zależności od rodzaju materiału zgodnie z wymogami technologicznymi;
kontrolowanie prawidłowego przebiegu walcowania zgodnie z kartą technologiczną;
kontrolowanie wymiarów i jakości wywalcowanego pasma;
analizowanie wskazań mierników i wskaźników pulpitu sterowniczego walcarki i urządzeń pomocniczych walcowni;
regulowanie walcarek i ich podzespołów;
określanie stopnia zużycia wykrojów i przydatności walców do dalszej eksploatacji;
wnioskowanie o wymianę walców i zmiany wykrojów;
wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji urządzeń walcowniczych oraz sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
kontrolowanie poprawności pracy obiegu smarowania i chłodzenia urządzeń walcowniczych;
wykrywanie i nadzorowanie usuwania nieprawidłowości pracy urządzeń walcowniczych i sprzętu pomocniczego;
kontrola czyszczenia i zabezpieczania maszyn i urządzeń walcowni;
prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacji urządzeń walcowniczych;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów BHP, w tym posługiwanie się sprzętem BHP oraz sprzętem ochrony osobistej.
Dodatkowe zadania zawodowe: koordynowanie pracy z pozostałymi operatorami urządzeń walcowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę