Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
Kod: 313305
Liczba odwiedzin: 1968
Synteza: Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli urządzeń stosowanych w procesach chemicznych i pokrewnych do wypalania, prażenia, suszenia lub obróbki cieplnej innego rodzaju w celu nadania substancjom specjalnych właściwości lub przeprowadzenia zmian chemicznych;
nadzoruje i reguluje procesy obróbki cieplnej.
Zadania zawodowe: obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego w celu kontroli i optymalizacji procesów obróbki cieplnej;
zadawanie temperatury obróbki cieplnej, jej kontrolowanie i regulowanie dopływu mediów grzejnych;
kontrolowanie i regulowanie doprowadzania do urządzeń substancji poddawanej obróbce cieplnej;
regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów obróbki cieplnej;
sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
czyszczenie i konserwacja urządzeń;
pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
prowadzenie obowiązujących zapisów;
nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę