Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
Kod: 312103
Liczba odwiedzin: 1875
Synteza:
Osoba dozoru ruchu w górnictwie podziemnym organizuje i nadzoruje roboty w ciągu technologicznym wydobywania kopaliny.
Osoba dozoru ruchu w górnictwie podziemnym odpowiedzialna jest za wykonanie określonych zadań produkcyjnych składających się na proces technologiczny wydobywania kopaliny. Planuje i nadzoruje roboty wykonywane przez podległe mu brygady, odpowiada za ich bezpieczeństwo. Wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i wykonywaniem robót górniczych, kontrolowaniem parametrów technicznych procesów technologicznych wydobywanych kopalin oraz sporządza raporty. Jest odpowiedzialna za wykonywanie robót górniczych zgodnie z opracowaną technologią i obowiązującymi przepisami. Do najważniejszych umiejętności osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym należy organizowanie pracy podległym pracownikom, kontrolowanie jej przebiegu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.
Zadania zawodowe:
  • planowanie robót górniczych;
  • dobieranie sprzętu górniczego;
  • wykonywanie robót związanych z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
  • wykonywanie robót górniczych związanych z wydobywaniem kopalin w górnictwie podziemnym;
  • kontrolowanie parametrów technicznych procesów technologicznych wydobywania kopalin;
  • ocenianie jakości pracy oraz sporządzanie raportów z wykonywanych robót górniczych;
  • współpracowanie i komunikowanie się z personelem kierowniczym i technicznym;
  • współpracowanie i komunikowanie się z podległymi pracownikami.
Osoba dozoru ruchu w górnictwie podziemnym powinna posiadać wykształcenie przynajmniej średnie o profilu górniczym oraz po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej zdać egzamin w Okręgowym Urzędzie Górniczym na pracownika niższego dozoru ruchu zakładu górniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę