Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Komentator sportowy
Kod: 265601
Liczba odwiedzin: 2195
Synteza: Komentuje wydarzenia sportowe, relacjonuje przebieg rozgrywki, opisuje otoczenie miejsca rozgrywki, emocje i zachowania publiczności, panującą podczas zawodów atmosferę; na bieżąco uaktualnia wiedzę dotyczącą zawodników, wydarzeń sportowych oraz dyscyplin sportu, które komentuje i relacjonuje.
Zadania zawodowe:
  • komentowanie wydarzeń sportowych w czasie rzeczywistym i post-factum, za pośrednictwem radia, telewizji, prasy lub Internetu przy wykorzystaniu sprzętu umożliwiającego transmisję głosu i/lub obrazu (m.in. mikrofonu, słuchawek, kamery itp.);
  • relacjonowanie przebiegu wydarzenia sportowego;
  • subiektywne komentowanie przebiegu wydarzenia sportowego m.in. ocenianie posunięć poszczególnych zawodników, ich osiągnięć itp.;
  • relacjonowanie wydarzeń i opis otoczenia w miejscu wydarzenia sportowego, m.in. opis emocji, atmosfery, zachowań publiczności;
  • bieżące aktualizowanie wiedzy dotyczącej komentowanych wydarzeń sportowych, rankingów oraz poszukiwanie informacji, które można wykorzystać podczas komentowania wydarzeń sportowych;
  • monitorowanie aktualnych wydarzeń dotyczących komentowanych rozgrywek, zawodników, zespołów;
  • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp; ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • obsługiwanie programu lub systemu informatycznego do komentowania wydarzeń sportowych w przypadku serwisów internetowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę