Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konserwator dzieł sztuki
Kod: 265105
Liczba odwiedzin: 2509
Synteza: Zabezpiecza i odnawia dzieła malarskie, druki, ryciny, książki, akta, odtwarza brakujące części rzeźb, zabytkowych tkanin, witraże i inne dzieła sztuki oraz przywraca im pierwotny wygląd, przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, palety barw, specjalistycznych narzędzi i urządzeń konserwatorskich.
Zadania zawodowe: - ocenianie zakresu prac konserwatorsko-restauracyjnych na podstawie osobistych oględzin i zdjęć;
- ustalanie potrzebnych materiałów, narzędzi i środków chemicznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauracyjnych;
- prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej dla każdego dzieła oddzielnie;
- nadzorowanie stałych warunków temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są dzieła sztuki;
- konserwowanie określonego dzieła sztuki: obrazu, rzeźby, witrażu, zabytkowej tkaniny, druków, rycin, książek, akt, poprzez naprawienie uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upływem czasu, dewastacją lub niewłaściwymi wcześniejszymi naprawami;
- prowadzenie dokumentacji konserwowanego obiektu
- zabezpieczanie zabytkowych dzieł sztuki przed wpływami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami w powietrzu;
- nadzorowanie właściwego użytkowania dzieł sztuki przez poszczególne instytucje lub użytkowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kopiowanie dzieł sztuki z określonych dziedzin;
- wykonywanie ekspertyz w galeriach sztuki lub muzeach;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej dotyczącej teorii metod konserwatorskich;
- publikowanie wyników prac naukowych; prowadzenie działalności popularyzatorskiej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę