Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
Kod: 263604
Liczba odwiedzin: 3913
Synteza: Organizuje i wykonuje ogół czynności sakralnych zgodnie z liturgią wyznania rzymskokatolickiego, czuwa nad przestrzeganiem świętych tradycji, praktyk i wierzeń, oddając cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Matce Bożej i świętym, jako kapłan powołany i wyświęcony do tej służby.
Zadania zawodowe: - odprawianie mszy świętych i nabożeństw w niedzielę, święta i w dni powszednie, zgodnie z ustalonym porządkiem;
- udzielanie sakramentów świętych według ustalonego rytuału;
- prowadzenie ceremonii religijnych zgodnie z przepisami liturgicznymi;
- przygotowywanie i pełnienie posług religijnych zgodnie z przepisami liturgicznymi;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań, nauk, homilii i modlitw;
- nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;zapewnianie członkom Kościoła przewodnictwa duchowego, zgodnego z Pismem Świętym i Tradycją kościelną;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, charytatywnych i naukowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - propagowanie doktryny rzymskiego katolicyzmu w kraju i za granicą;
- nadzorowanie, w zależności od charakteru i rangi sprawowanego urzędu, innych duchownych i świeckich pracowników w wykonywaniu ich obowiązków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę