Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konsultant do spraw kariery
Kod: 242305
Liczba odwiedzin: 3048
Synteza: Udziela wsparcia i doradza w sprawach związanych z rozwojem kariery zawodowej;
prowadzi indywidualne sesje szkoleniowo-mentorskie;
realizuje projekty wspierające rozwój karier managerskich i specjalistów różnych branż;
ułatwia podejmowanie ważnych decyzji zawodowych;
wspiera kadrę managerską w doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi;
świadczy usługi outplacementu indywidualnego.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie konsultacji w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem kariery zawodowej: jej planowaniem, rozwojem lub zmianą na inną ścieżkę;
udzielanie pomocy w przygotowaniu dobrego CV, portfolio jako wstępnego warunku skutecznego poszukiwania pracy i znalezienia zatrudnienia;
przygotowanie klienta do udziału w procesie rekrutacyjnym: rozmowie kwalifikacyjnej, negocjacjach wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia;
stosowanie narzędzie diagnostycznych do poznania klienta: jego osobowości, kompetencji i możliwości psychofizycznych umożliwiających osiągnięcie zawodowego sukcesu;
przekazywanie informacji o zawodach i rynku pracy;
tworzenie baz zawodów z przyszłością i instytucji oferujących pracę;
-wskazywanie klientom możliwości przekwalifikowania się;
zdobycia nowego zawodu w systemie szkolnym i pozaszkolnym w formie kursów kwalifikacyjnych i innych form nieformalnych;
przygotowanie klientów zajmujących wysokie stanowiska do zarządzania osobistym wizerunkiem, na który składają się: umiejętności w zakresie ustnej i pisemnej komunikacji, wystąpienia publiczne, organizacja i prowadzenie spotkań, budowanie relacji z podwładnymi w celu zbudowania marki klienta, jego obrazu w oczach innych (personal branding);
świadczenie usług outplacementu indywidualnego;
zakładania firmy zewnętrznej;
prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie umiejętności zarządzania ludźmi.
Dodatkowe zadania zawodowe: opracowywanie materiałów informacyjnych dla klientów dotyczących rozwoju kariery;
oferowanie przez Internet usług związanych z rozwojem kariery oraz przygotowywanie na zlecenie klientów indywidualnych i firm materiałów on-line.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę