Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kostiumograf
Kod: 216302
Liczba odwiedzin: 2152
Synteza: Opracowuje na potrzeby filmu, teatru, TV i innych instytucji projekty kostiumów i innych elementów ubiorów, odpowiadających epoce i stylowi oraz zgodnych z koncepcją plastyczną dzieła, uzgodnioną z reżyserem i scenografem; sprawuje nadzór nad wykonaniem ubiorów, sprawdzając zgodność ich wykonania z zatwierdzoną dokumentacją i szczegółowymi wytycznymi; pomaga w wycenie wynajmowanych elementów ubiorów i rekwizytów aktorskich.
Zadania zawodowe: - uzgadnianie z reżyserem i scenografem koncepcji plastycznej dzieła;
- opracowywanie projektów kostiumów i innych elementów ubiorów odpowiadających epoce, stylowi i innym wymaganiom;
- dostosowywanie własnych koncepcji twórczych do środków finansowych przeznaczonych na realizację dzieła;
- pomoc w wycenie wynajmowanych elementów ubiorów i rekwizytów aktorskich oraz sprawdzaniu dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, w zakresie oprawy kostiumowej;
- nadzorowanie wykonywania kostiumów i ich elementów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i szczegółowymi wytycznymi;
- uczestniczenie w odbiorze wykonanych prac i dzieł;
- przestrzeganie zatwierdzonych terminów realizacyjnych i dążenie do zmniejszenia kosztów, bez obniżania artystycznych wartości dzieła;
- zgłaszanie reżyserowi bądź kierownikowi produkcji filmu okoliczności zakłócających prawidłowy przebieg realizacji oraz proponowanie rozwiązań zmierzające do usunięcia tych trudności;
- nadzorowanie rozliczenia kostiumów oraz sporządzanie protokołów zniszczenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę