Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)
Kod: 143905
Liczba odwiedzin: 2492
Synteza: Odpowiada za pracę centrum obsługi telefonicznej (call center); przygotowuje zestawienia i raporty z pracy centrum; odpowiada za efektywność pracy i wynik centrum oraz za jakość pracy podległych konsultantów; aktualizuje skrypty rozmów, szkoli podległych pracowników.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie pracy konsultantów telefonicznych, układanie grafików, planowanie przerw i zmian w pracy;
 • bieżące nadzorowanie pracy konsultantów, dbałość o porządek na sali call center, kontrolowanie przestrzegania wyznaczonych przerw, punktualności konsultantów oraz ich zaangażowania w pracę;
 • kontrolowanie jakości pracy konsultantów – kontrolowanie znajomości skryptów, przestrzegania scenariusza rozmowy, kultury osobistej oraz innych standardów pracy wyznaczonych przez firmę zlecającą obsługę telefoniczną;
 • szkolenie nowych konsultantów, bieżące wspieranie konsultantów w pracy, odpowiadanie na pytania konsultantów, zapewnianie niezbędnych informacji
  i zasobów dla konsultantów;
 • rozwijanie umiejętności sprzedażowych członków zespołu konsultantów;
 • efektywne zarządzanie czasem pracy zespołu konsultantów;
 • realizowanie założonych celów biznesowych;
 • identyfikowanie niezbędnych zmian na podstawie obserwacji wykorzystania skryptów przez konsultantów, proponowanie zmian do skryptów i ich aktualizowanie;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przygotowywanie ofert obsługi telefonicznej i negocjacje warunków umów
  z klientami;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z klientami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę