Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik biura tłumaczeń
Kod: 143902
Liczba odwiedzin: 2221
Synteza: Planuje, koordynuje i kontroluje działania biura tłumaczeń; opracowuje plany finansowe biura tłumaczeń oraz nadzoruje ich realizację; planuje, koordynuje i nadzoruje projekty tłumaczeniowe; zarządza pracownikami biura tłumaczeń; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Zadania zawodowe:
 • koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności biura w zakresie tłumaczeń: pisemnych, specjalistycznych, przysięgłych, ustnych konsekutywnych, symultanicznych itp.;
 • koordynowania i nadzorowanie działań związanych ze świadczeniem usług lokalizacyjnych (tłumaczenia programów komputerowych, stron internetowych, katalogów, instrukcji itp.);
 • nadzorowanie przygotowania i zatwierdzanie ofert cenowych przygotowanych dla klientów biura;
 • opracowywanie planów finansowych i celów sprzedażowych biura oraz kontrolowanie ich realizacji;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie projektów tłumaczeniowych realizowanych dla klientów biura;
 • organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie efektów pracy podległych pracowników;
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników zgodnie z polityką biura, zwłaszcza w zakresie certyfikatów językowych tłumaczy;
 • kontrolowanie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych posiadanych przez tłumaczy;
 • podejmowanie decyzji o wyborze i zakupie oprogramowania komputerowego wspierającego proces tłumaczenia;
 • nadzorowanie procesu tworzenia glosariuszy i baz terminologicznych wykorzystywanych w biurze;
 • zapewnianie warunków, procedur i narzędzi służących zapewnianiu bezpieczeństwa i poufności materiałów stanowiących przedmiot zlecenia;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami i klientami;
 • reprezentowanie biura tłumaczeń wobec instytucji zewnętrznych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami biura;
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów i prezentacji z działalności biura tłumaczeń dla właścicieli oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku biura tłumaczeń;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie obsługi technicznej konferencji i imprez masowych;
 • udział w konferencjach i targach lingwistycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę