Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik szkółki jeździeckiej
Kod: 143115
Liczba odwiedzin: 2004
Synteza: Odpowiada za całokształt działalności szkółki jeździeckiej, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza szkółką jeździecką, planuje, opracowuje, wdraża i realizuje strategię jej rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników szkółki.
Zadania zawodowe:
 • bieżące zarządzanie szkółką jeździecką ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych, administracyjnych i personalnych;
 • realizowanie polityki sprzedaży kursów jazdy konnej, jazd konnych itd.;
 • promowanie usług i oferty szkółki jeździeckiej;
 • kierowanie zespołem pracowników (w tym: instruktorami jazdy konnej i pracownikami stajni), planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, określanie obowiązków pracowników, motywowanie pracowników i rozliczanie ich z wyników i czasu pracy, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • opracowywanie grafików pracy instruktorów;
 • organizowanie kupna lub wynajmu koni dla szkółki jeździeckiej;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów szkółki jeździeckiej;
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjno- turystycznych;
 • organizowanie obozów jeździeckich dla dzieci i młodzieży (np. wakacyjnych, weekendowych itp.);
 • organizowanie treningów i obozów kondycyjnych dla zawodników;
 • zapewnianie osobom uczącym się i jeżdżącym m.in.: bezpieczeństwa, odpowiednio przygotowanych koni, podstawowego sprzętu jeździeckiego (siodło, ogłowie, kask, obuwie itp.), odpowiednio przygotowanego miejsca do jazdy konnej (ujeżdżalni), opieki instruktora jazdy konnej itp.;
 • zapewnianie koniom szkółki jak i koniom właścicieli prywatnych odpowiednich warunków przebywania, treningów, opieki weterynaryjnej, paszy itp.;
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie finansów, organizacji pracy itp. mających na celu prawidłowe funkcjonowania szkółki jeździeckiej;
 • realizowanie celów finansowych szkółki jeździeckiej (na przykład osiągnięcie określonego poziomu przychodów czy wyniku finansowego na koniec roku);
 • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami m.in.: pasz, usług porządkowych i weterynaryjnych, mediów, usług serwisowych itp.;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w warsztatach jeździeckich, imprezach okolicznościowych, targach i konferencjach hippicznych;
 • szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej;
 • współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi o podobnym charakterze działalności;
 • organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji i hipoterapii;
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkółki jeździeckiej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę