Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik siłowni
Kod: 143114
Liczba odwiedzin: 2073
Synteza: Odpowiada za całokształt działalności siłowni, w szczególności w zakresie promocji, spraw administracyjno-technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowników; bezpośrednio zarządza siłownią, planuje, opracowuje i realizuje strategię jej rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych siłowni; rozdziela i koordynuje zadania poszczególnych pracowników siłowni; zapewnia warunki do bezpiecznego użytkowania wyposażenia słowni.
Zadania zawodowe:
 • bieżące zarządzanie siłownią ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych i personalnych;
 • planowanie i realizowanie budżetu (w zakresie kosztów i przychodów) treningów personalnych i zajęć grupowych;
 • realizowanie polityki sprzedaży kart członkowskich, wejściówek oraz prowadzenie działań promocyjnych siłowni;
 • kierowanie zespołem pracowników, w tym: trenerami siłowni, instruktorami sportów siłowych i instruktorami fitness, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń pracowników w zakresie metodyki treningów, obsługi klienta, sprzedaży usług fitness;
 • motywowanie pracowników i rozliczanie ich z wyników i czasu pracy;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów siłowni, w tym opracowywanie grafików pracy instruktorów i trenerów siłowni;
 • prowadzenie działań marketingowych mających na celu promowanie siłowni;
 • monitorowanie rynku pod kątem cenników i usług oferowanych przez konkurencję;
 • prowadzenia statystyki i sprawozdawczości w zakresie prowadzonych usług;
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych klientów siłowni;
 • zapewnianie właściwego i sprawnego wyposażenia technicznego siłowni oraz opracowywanie zasad bezpiecznego posługiwania się wyposażeniem;
 • dokonywanie regularnych przeglądów sprzętu oraz zgłaszanie uszkodzeń do serwisu;
 • planowanie, zamawianie i zakup nowego wyposażenia siłowni;
 • wdrażanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania siłowni;
 • zawieranie umów z dostawcami wyposażenia technicznego siłowni, mediów (prądu, gazu, wody itp.), materiałów eksploatacyjnych oraz z podwykonawcami usług porządkowych, serwisowych itp.;
 • przestrzeganie porządku i zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom siłowni;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w pokazach, zawodach i turniejach związanych ze sportami siłowymi oraz uczestniczenie w targach sprzętu i wyposażenia sportowego i w spotkaniach branżowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku siłowni;
 • organizowanie warsztatów i imprez okolicznościowych dla stałych klientów siłowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę