Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik domu kultury
Kod: 143105
Liczba odwiedzin: 2434
Synteza: Kieruje pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechnia i promuje kulturę; organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw
  i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • reprezentowanie domu kultury w stosunku do klientów oraz instytucji i organizacji zewnętrznych;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników domu kultury;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • upowszechnianie i promocja kultury;
 • animowanie życia kulturalnego w środowisku lokalnym;
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej;
 • przygotowywanie i organizowanie imprez kulturalnych;
 • planowanie zadań i zarządzanie grupą podległych pracowników placówki;
 • sporządzanie wniosków do projektu budżetu lokalnego i projektów planów finansowych domu kultury;
 • nadzorowanie kompetentnej i sprawnej obsługi interesantów oraz członków kół artystycznych;
 • nadzorowanie i utrzymywanie kontaktu z hobbystami, kolekcjonerami, organizacjami, towarzystwami, szkołami itp.;
 • załatwianie spraw i podejmowanie innych rozstrzygnięć w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku placówki i pracodawcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę