Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik ogrodu zoologicznego
Kod: 143103
Liczba odwiedzin: 61
Synteza: Kierownik ogrodu zoologicznego kieruje działalnością i zapewnia właściwe funkcjonowanie i organizację ogrodu zoologicznego oraz reprezentuje go na zewnątrz. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie działalnością ogrodu zoologicznego, w tym organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i planowanie długookresowego i bieżącego funkcjonowania ogrodu zoologicznego;
 • zapewnienie zwierzętom warunków zgodnych z wymogami biologii gatunku;
 • sprawowanie nadzoru nad opieką weterynaryjną zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru nad hodowlą zwierząt o znanym pochodzeniu, stanowiących bazę do badań naukowych, edukacji i ochrony przyrody;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy ze szkołami wszystkich typów w zakresie edukacji przyrodniczej oraz promowania wiedzy o środowisku naturalnym, ochrony przyrody i środowiska, ekologii i etiologii, w tym przeprowadzania prelekcji, konkursów, szkoleń konferencji na terenie i poza ogrodem zoologicznym, organizacji staży i praktyk zawodowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi i ogrodami zoologicznymi oraz parkami narodowymi w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie organizacji działalności naukowo-badawczej;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organami właściwymi w sprawach ochrony przyrody;
 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu ogrodu zoologicznego;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku ogrodu zoologicznego;
 • uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych;
 • uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach branżowych, konferencjach tematycznych, w tym naukowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę