Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik sieci sklepów
Kod: 142006
Liczba odwiedzin: 218
Synteza: Kierownik sieci sklepów planuje, organizuje i koordynuje działalność gospodarczą sieci sklepów w wyznaczonym regionie; odpowiada za właściwy dobór kadr; organizuje i koordynuje pracę zespołu w podległych placówkach handlowych; odpowiada za realizację wyznaczonych wskaźników sprzedaży.
Zadania zawodowe:
 • zapewnienie skutecznego zarządzania operacyjnego działalnością gospodarczą sieci sklepów m.in. poprzez planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych placówek handlowych;
 • analizowanie otoczenia rynkowego oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju biznesu;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii oraz konkretnych działań sprzedażowych u klientów sieciowych;
 • dbanie o skuteczną realizację planów sprzedażowych sieci handlowej;
 • pozyskiwanie partnerów i budowanie długoterminowych partnerskich relacji z nimi w celu utrzymania ciągłości dostaw towarów do sklepów sieci, zapewnienia rozwoju sieci oraz zwiększenia zysków;
 • organizowanie spotkań dla koordynatorów sieci sklepów oraz wspólna praca na rzecz rozwoju marki;
 • uczestniczenie w spotkaniach z partnerami/dystrybutorami sieci sklepów;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy m.in z zakresu strategii ekspansji, rozwoju franczyzy, komunikacji;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi działami sieci handlowej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie i umacnianie dobrego imienia marki sieci sklepów;
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z franczyzobiorcami;
 • podejmowanie działań mających na celu promowanie sieci handlowej;
 • sprawowanie opieki nad stażystą/praktykantem;
 • uczestniczenie w spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę