Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik sklepu / supermarketu
Kod: 142004
Liczba odwiedzin: 4441
Synteza:
Kierownik sklepu / supermarketu zarządza podległym zespołem, organizuje, nadzoruje i zapewnia właściwe funkcjonowanie supermarketu.
Kierownik sklepu / supermarketu pełni funkcję zarządzającą. Zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników. Celem jego pracy jest realizacja sprzedaży zgodnie z zakładanym budżetem, tj. kontrola przychodów, kosztów, strat, zapasu, rotacji, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji. Kierownik sklepu / supermarketu prowadzi rekrutację, szkolenia, motywuje i ocenia pracowników. W zakres obowiązków kierownika sklepu / supermarketu wpisane jest planowanie, nadzorowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie ze standardami firmy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto buduje relacje z klientami, reaguje na ich potrzeby i zapewnia sprawną obsługę. Dba o dostępność i właściwą ekspozycję towarów. Jego obowiązkiem jest nadzorowanie i przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe:
  • stosowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowiskach pracy w supermarkecie;
  • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników supermarketu;
  • zamawianie towarów zgodnie z obowiązującymi procedurami supermarketu;
  • analizowanie wyników ekonomicznych supermarketu;
  • ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • prowadzenie rekrutacji i szkoleń;
  • kontrolowanie i aktualizowanie stanów magazynowych supermarketu;
  • monitorowanie cen produktów przeznaczonych do sprzedaży w celu zapewnienia ich zgodności z cenami w systemie;
  • tworzenie i nadzorowanie procedur związanych z jakością obsługi supermarketu;
Kierownik sklepu / supermarketu powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Ukończony kierunek studiów w przypadku tego zawodu nie jest elementem kluczowym, jednak preferowane są kierunki, które ułatwiłyby pracę, np. finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi. Warunkiem koniecznym jest posiadanie doświadczenia w handlu i w zarządzaniu personelem. Kierownik sklepu / supermarketu powinien obsługiwać komputer i urządzenia biurowe. Pożądana jest podstawowa znajomość języka obcego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę