Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
Kod: 141201
Liczba odwiedzin: 3602
Synteza: Odpowiada za wynik finansowy kierowanego działu w lokalu gastronomicznym; nadzoruje i koordynuje działania zatrudnionych pracowników; egzekwuje od personelu działu wypełnianie zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, uczestniczenie w procesie naboru, motywowanie i rozliczanie pracowników działu;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu w lokalu gastronomicznym;
 • doskonalenie własnych kompetencji
 • opracowywanie grafików pracy zespołu działu z uwzględnieniem przepisów
  o czasie pracy;
 • egzekwowanie od personelu działu wypełniania zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak przepisy bhp i Sanepidu;
 • opracowywanie i wprowadzanie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
 • dbanie o odpowiedni standard świadczonych usług;
 • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów odpowiednich do wykonywanej pracy w danym dziale lokalu gastronomicznego;
 • dbanie o wynik finansowy działu lokalu;
 • zgłaszanie zapotrzebowania na produkty dla działu;
 • dbanie o wizerunek lokalu gastronomicznego;
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno gości. jak
  i pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i przepisów ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie lokalu gastronomicznego w kontaktach zewnętrznych;
 • uczestniczenie w targach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę