Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik pensjonatu
Kod: 141104
Liczba odwiedzin: 2374
Synteza: Odpowiada za całokształt działalności pensjonatu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i promocji, gastronomii oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym pensjonatem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Zadania zawodowe:
 • operacyjne zarządzanie pensjonatem ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych i personalnych;
 • realizowanie polityki wynajmu miejsc noclegowych i promocji pensjonatu;
 • sprawowanie nadzoru nad usługami gastronomicznymi dla gości pensjonatu;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy personelu pensjonatu oraz zasad obsługi gości;
 • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia pensjonatu;
 • kierowanie zespołem pracowników, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • motywowanie pracowników i rozliczanie ich z wyników i czasu pracy;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń oraz nadzorowanie ich rozwoju zawodowego;
 • współpraca z służbami takimi jak: Sanepid, staż pożarna itp.;
 • nadzorowanie prowadzenia wymaganej dokumentacji administracyjno-księgowej i pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kluczowymi klientami i dostawcami;
 • dbanie o wizerunek i marketing usług pensjonatu;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności pensjonatu na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie pensjonatu w kontaktach zewnętrznych;
 • uczestniczenie w targach i konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę