Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik placówki bankowej
Kod: 134605
Liczba odwiedzin: 2135
Synteza: Zarządza i koordynuje pracę placówki bankowej; kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię placówki zgodną ze strategią i planami banku; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów.
Zadania zawodowe:
 • zapewnianie sprawnego, efektywnego i zgodnego z procedurami
  i przepisami prawa bankowego funkcjonowania placówki;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki na lokalnym rynku usług finansowych;
 • realizowanie otrzymanych celów ilościowych i jakościowych placówki, zgodnie z obowiązującymi standardami pracy i jakości obsługi klientów banku;
 • zarządzanie placówką, w tym podległymi pracownikami;
 • motywowanie pracowników i rozliczenie ich z wykonania postawionych zadań zgodnie z polityką banku;
 • rekrutowanie pracowników do placówki, z uwzględnieniem celów strategicznych oraz wymagań kompetencyjnych;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników placówki bankowej;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • organizowanie i koordynowanie akcji marketingowych na rynku lokalnym;
 • planowanie oraz realizowanie zadań wynikających z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym;
 • przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji z klientami;
 • pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z klientami strategicznymi;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku placówki bankowej na zewnątrz;
 • uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę