Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik agencji doradztwa finansowego
Kod: 134601
Liczba odwiedzin: 2305
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą agencji doradztwa finansowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla agencji doradztwa finansowego w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy agencji oraz pracy podległego personelu, w szczególności doradców finansowych, inwestycyjnych itp.;
 • tworzenie i nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych i planów sprzedażowych i przekładanie ich na zadania dla poszczególnych pracowników agencji;
 • tworzenie, wprowadzanie i kontrolowanie przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych, administracyjnych i operacyjnych (sposobów wykonywania powierzonych zadań);
 • analizowanie okresowych raportów oraz sprawozdań finansowych dotyczących działalności agencji;
 • wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami i zarządzania kosztami agencji;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi inwestycyjnej i kredytowej dla klientów agencji;
 • pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju agencji oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zapewnianie pomocy merytorycznej podległym pracownikom w zakresie realizowanych przez nich zadań;
 • motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy, zwłaszcza w zakresie realizacji planów sprzedażowych;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów bankowych, ofert inwestycyjnych, prawa podatkowego itp.;
 • sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie agencji doradztwa finansowego w kontaktach zewnętrznych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku agencji doradztwa finansowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę