Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
Kod: 134101
Liczba odwiedzin: 2202
Synteza: Zarządza centrum rozrywki dla dzieci i zatrudnionym w nim personelem; prowadzi działania sprzedażowe i marketingowe usług oferowanych przez centrum; reprezentuje centrum na zewnątrz.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie bieżącą działalnością centrum rozrywki dla dzieci;
 • planowanie pracy centrum oraz dbanie o jego sprawne funkcjonowanie;
 • zarządzanie zespołem pracowników, w tym: organizowanie i przydzielanie pracy podległemu zespołowi oraz nadzorowanie i kontrolowanie efektów pracy personelu;
 • zarządzanie procesem rekrutacji;
 • motywowanie i wspieranie pracowników;
 • określanie celów sprzedażowych usług oferowanych przez centrum;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją imprez okolicznościowych;
 • kontrolowanie prawidłowości wykonania usług;
 • reprezentowanie centrum i kreowanie jego wizerunku na zewnątrz;
 • negocjowanie warunków współpracy z firmami zewnętrznymi (na przykład w zakresie wyposażenia technicznego centrum, dostaw mediów, sprzątania itp.);
 • zarządzanie działalnością marketingową centrum;
 • określanie standardów obsługi klienta;
 • zapewnianie terminowych przeglądów i serwisowania instalacji i sprzętu w centrum rozrywki;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i finansowej centrum rozrywki dla dzieci;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawowanie nadzoru nad działaniami w zakresie gastronomii;
 • pozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami;
 • budowanie trwałych relacji z klientami oraz dostawcami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę