Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik sieci informatycznych
Kod: 133007
Liczba odwiedzin: 2493
Synteza: Odpowiada za budowę, zarządzanie i udoskonalenie sieci informatycznych; zarządza podległym zespołem
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie i koordynowanie działań zapewniających efektywną, bezawaryjną i bezpieczną pracę sieci informatycznych organizacji, w tym oprogramowania i infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • nadzorowanie administrowanym osprzętem aktywnym dla sieci lokalnych i rozległych;
 • analizowanie potrzeb i opracowywanie planów rozwoju sieci informatycznych lokalnych i sieci rozległej organizacji;
 • wypełnianie obowiązków określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, m.in. w zakresie funkcjonowania sieci informatycznych oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni;
 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji strategii wykorzystania Internetu i Intranetu przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych;
 • nadzorowanie działań dotyczących zapewnienia dostępu do sieci informatycznej działom organizacji i użytkownikom zewnętrznym;
 • zarządzanie procesem wczesnego wykrywania naruszeń bezpieczeństwa w krytycznych systemach w sieci informatycznej organizacji;
 • koordynowanie i kontrolowanie nadawania praw użytkownik sieci, wdrażanie procedur kontroli dostępu, w tym w zakresie wykorzystania kwalifikowanych certyfikatów, np. bezpieczny podpis, protokół bezpiecznej transmisji danych SSL (ang. Secure Socket Layer) itp.;
 • opracowywanie i uzgadnianie procedur monitorowania i informowania o nieprawidłowościach funkcjonowania sieci i systemów informatycznych organizacji;
 • przygotowywanie i zarządzanie projektami dotyczącymi sieci informatycznych oraz rekomendowanie rozwiązań technicznych dotyczących sieci informatycznych;
 • zarządzanie budżetem organizacji odnoszącym się do rozwoju i utrzymania sieci informatycznych;
 • branie udziału w przygotowania kontraktów, odbiorze i eksploatacji modernizowanej infrastruktury sieciowej oraz implementowaniu nowych technologii teleinformatycznych;
 • rekrutowanie pracowników odpowiedzialnych za obsługę sieci informatycznych zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju organizacji oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie podległym pracownikom szkoleń i nadzorowanie ich rozwoju zawodowego;
 • doskonalenie własnych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i zarządzania siecią informatyczną;
 • przygotowywanie raportów z działania sieci informatycznej dla przełożonych, na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni i zasad zabezpieczania danych wrażliwych w sieci informatycznej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w szkoleniach, targach, konferencjach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę