Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych
Kod: 133006
Liczba odwiedzin: 2198
Synteza: Planuje, koordynuje i nadzoruje pracę w zakresie rozwoju technologii telekomunikacyjnych; nadzoruje i koordynuje projekty mające na celu rozwijanie wykorzystywanych technologii telekomunikacyjnych w organizacji; zarządza podległymi pracownikami.
Zadania zawodowe:
 • planowanie zmian rozwojowych systemów telekomunikacyjnych firmy (mobilnych, VoIP – telefonii internetowej, transmisji radiowej, stacjonarnych, satelitarnych itp.);
 • wdrażanie nowych systemów telekomunikacyjnych usprawniających działania operacyjne i wspomagających zarządzanie organizacją;
 • śledzenie zmian w zakresie technologii telekomunikacyjnych, ocenianie perspektywy konieczności dostosowania wykorzystywanych technologii telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwie do zmian na rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
 • nadzorowanie przetwarzania danych w telekomunikacji oraz zapewnianie ochrony tajemnicy służbowej w rozwijanych i wdrażanych technologiach telekomunikacyjnych;
 • uwzględnianie zadań i obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa we wdrażanych technologiach telekomunikacyjnych;
 • organizowanie i bieżące zarządzanie podległym działem rozwoju technologii telekomunikacyjnych, w tym opracowywanie wewnętrznych procedur i regulaminów oraz kontrolowanie ich przestrzegania;
 • ustanawianie i osiąganie wysokich standardów pracy oraz ich udoskonalanie, w tym zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych;
 • współpraca z pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie planowania rozwoju technologii telekomunikacyjnych;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej działu rozwoju technologii telekomunikacyjnej;
 • analizowanie rynku i konkurencji pod względem dostępnych i stosowanych technologii telekomunikacyjnych;
 • rekomendowanie przełożonym dostawców sprzętu telekomunikacyjnego oraz uczestniczenie w negocjacjach handlowych;
 • rekrutowanie pracowników do działu rozwoju technologii telekomunikacyjnych, zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników oraz ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie podległym pracownikom szkoleń i nadzorowanie ich rozwoju zawodowego;
 • doskonalenie własnych kompetencji w zakresie technologii telekomunikacyjnych i zarządzania pracą działu rozwoju technologii telekomunikacyjnych;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności działu i prezentacji na potrzeby zarządu oraz  zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni i zasad zabezpieczania danych wrażliwych, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w targach, prezentacjach i konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę