Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik do spraw zarządzania flotą samochodową
Kod: 132412
Liczba odwiedzin: 1175
Synteza:
Kierownik do spraw zarządzania flotą samochodową opiekuje się firmową flotą samochodową. Zajmuje się zakupem i sprzedażą firmowych aut oraz ich obsługą serwisową, dokonywaniem rozliczeń, zgłaszaniem i rozliczaniem szkód komunikacyjnych.
Zadania zawodowe:
 • zarządzanie flotą pojazdów, w tym monitorowanie i zarządzanie aktualnym stanem floty samochodowej, planowanie i realizowanie zakupów i sprzedaży samochodów;
 • sporządzanie budżetem związanym z funkcjonowaniem floty i nadzorowanie jego wykonania;
 • dbanie o terminowe przeglądy i naprawy floty samochodowej, w tym powypadkowe;
 • weryfikowanie, analizowanie oraz optymalizowanie kosztów obsługi floty;
 • weryfikowanie umów transportowych pod kątem ich poprawności, ze szczególnym, uwzględnieniem zabezpieczenia interesów firmy;
 • opracowywanie rekomendacji dotyczących optymalizacji kosztów oraz poprawy jakości i efektywności usług transportowych;
 • przygotowywanie analiz dotyczących rentowności usług dostawczych;
 • nawiązywanie współpracy z kluczowymi klientami oraz dbanie o utrzymywanie długofalowych relacji;
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników i udzielenie im wsparcia;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu organizacji transportu i zarządzania flotą samochodową;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • zbieranie, analizowanie i wybieranie ofert leasingodawców (w przypadku, gdy firma leasinguje pojazdy);
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji, tworzenie umów, aneksów oraz nadzór nad ich realizacją;
 • opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań transportowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy;
 • uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych;
 • szkolenie kierowców;
 • udział w targach samochodowych, wystawach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę