Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik do spraw optymalizacji zasobów
Kod: 132410
Liczba odwiedzin: 1097
Synteza: Kierownik do spraw optymalizacji zasobów odpowiada za optymalizację procesów produkcyjnych. Do jego obowiązków należy przede wszystkim dostrzeżenie i określenie problemów występujących w procesie produkcji oraz wskazanie, na jakim etapie produkcji warto wprowadzić działania usprawniające pracę, procesy produkcyjne np. redukcję kosztów, poprawę ergonomii stanowisk pracy oraz zaangażowanie członków zespołu w zwiększanie wydajności procesów w przedsiębiorstwie.
Zadania zawodowe:
 • branie udziału w projektach optymalizacji zasobów;
 • określanie potrzebnych zasobów poszczególnym departamentom/ działam firmy na podstawie prognozowanych zamówień klientów, w tym wewnętrznych;
 • analizowanie wąskich gardeł i problemów sprawnego funkcjonowania firmy;
 • wdrożenie i realizowanie planu poprawy efektywności dla zdefiniowanych zasobów;
 • zapobieganie nieefektywnościom wykorzystania zasobów;
 • zarządzanie zasobami zgodnie z macierzą odpowiedzialności RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform);
 • budowanie w organizacji/ firmie kultury ciągłego doskonalenia poprzez wdrożenie elementów Lean Manufacturing;
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników i udzielenie im wsparcia;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządza zasobami organizacji;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych;
 • uczestniczenie w wystawach międzynarodowych, konferencjach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę