Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik do spraw handlu zagranicznego
Kod: 132409
Liczba odwiedzin: 450
Synteza: Kierownik do spraw handlu zagranicznego wdraża i utrzymuje procedury dla transgranicznej działalności gospodarczej, koordynuje działania związane z eksportem i importem surowców, towarów i usług; zapewnia wypełnianie zobowiązań wobec partnerów zagranicznych; zarządza i koordynuje pracą zespołu.
Zadania zawodowe:
 • współuczestniczenie w opracowywaniu strategii sprzedaży, dotyczącej możliwości poszerzania rynku zbytu i określeniu celów strategicznych firmy;
 • analizowanie rynków zagranicznych, w tym rozwijanie istniejących i pozyskiwanie nowych rynków i partnerów;
 • analizowanie działań konkurencji;
 • zawieranie i obsługa kontraktów handlu zagranicznego (import/eksport), w tym prowadzanie dokumentacji związanej z importem i eksportem towarów;
 • przygotowywanie oraz nadzorowanie planów sprzedażowych dla rynków zagranicznych;
 • przygotowywanie raportów dotyczących rynku eksportowego;
 • uczestniczenie w negocjacjach handlowych;
 • prowadzenie korespondencji biznesowej z partnerami logistycznymi, brokerami o warunkach współpracy;
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników i udzielenie im wsparcia;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy m.in. z zakresu mechanizmów funkcjonowania światowych rynków, technik sprzedażowych i negocjacyjnych, zmian;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • nadzorowanie podległych działów w zakresie przygotowywania działań handlowych oraz wspierania klientów zagranicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy na rynkach zagranicznych;
 • uczestniczenie w procesach rekrutacyjnych;
 • uczestniczenie w wystawach międzynarodowych, spotkaniach branżowych, targach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę