Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik punktu skupu
Kod: 132408
Liczba odwiedzin: 2305
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą punktu skupu makulatury, złomu, szkła, palet, opakowań itp. surowców wtórnych; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty z klientami i realizowanie planów pozyskiwania surowców.
Zadania zawodowe:
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji krótko- średnio- i długoterminowych planów działania punktu skupu;
 • pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • zarządzanie zasobami i kosztami punktu skupu w celu osiągnięcia możliwie wysokiego wyniku finansowego;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności osób pracujących przy ważeniu, odbiorze, rozładunku surowca, a także wystawiających dokumenty księgowe;
 • kontrolowanie kosztów i koordynowanie logistyki punktu skupu w zakresie rozładunku i załadunku surowca (magazynowanie, odsyłanie itd.);
 • składanie zawiadomień do organów ścigania w przypadku stwierdzenia próby sprzedaży do punktu skupu surowców lub przedmiotów wyłączonych ze swobodnego obrotu gospodarczego lub pochodzących z kradzieży;
 • przygotowywanie raportów finansowych i zestawień skupionych surowców na potrzeby kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących obrotu skupowanym surowcem;
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników wystawiających dokumenty księgowe oraz prowadzących rozliczenia gotówkowe;
 • rekrutowanie pracowników do punktu skupu zgodnie wymaganiami kompetencyjnymi oraz kwalifikacyjnymi;
 • motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń oraz nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • współpraca z zarządem i innymi komórkami organizacyjnymi;
 • budowanie pozytywnego wizerunku punktu skupu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę