Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik magazynu
Kod: 132404
Liczba odwiedzin: 5699
Synteza: Planuje, realizuje i kontroluje sprawny przepływ oraz magazynowanie surowców, materiałów i wyrobów gotowych w celu zapewnienia realizacji harmonogramu produkcji;
organizuje pracę podległego zespołu oraz przydziela zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami;
optymalizuje procesy w obszarze gospodarki magazynowej i logistyki;
buduje efektywną współpracę z klientami firmy;
sporządza raporty i analizy zapasów i przepływu magazynowanych towarów.
Zadania zawodowe: planowanie zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz sprawnego przepływu oraz magazynowania towarów;
planowanie zamówień i prognozowanie wielkości zapasów;
kontrola zasobów magazynu;
nadzorowanie prawidłowości i terminowości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych;
organizacja pracy podległego zespołu w trakcie trwania zmiany;
prowadzenie gospodarki magazynowej;
przestrzeganie norm i procedur obowiązujących w firmie w celu zapewnienia prawidłowego obrotu towaru w magazynie;
kontrolowanie zasobów magazynu;
przygotowanie i zarządzanie budżetem magazynu;
udział w inwentaryzacjach oraz odpowiedzialność za zgodność stanów magazynowych;
systemowa obsługa dokumentacji magazynowej;
współpraca z działem zakupów;
administrowanie reklamacjami dotyczącymi problemów z dostawcami;
aktualizacja stanu zapasów magazynowych;
nadzorowanie prac porządkowych w obrębie magazynu;
dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w podległym obszarze,przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę