Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu transportu
Kod: 132402
Liczba odwiedzin: 4543
Synteza: Odpowiada za planowanie, organizację i kontrolę pracy działu transportu; projektuje, wdraża i zarządza operacjami transportu w kraju i zagranicą; negocjuje umowy z zewnętrznymi firmami transportowo-spedycyjnymi; kontroluje i ocenia realizację umów przez przewoźników; decyduje o zakupie samochodów i o ich wyposażeniu; odpowiada za szkolenia kierowców.
Zadania zawodowe:
 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy działu transportu;
 • planowanie transportu krajowego i zagranicznego, w szczególności: wybieranie środków transportu (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski itp.), wybieranie optymalnych tras transportu, wybieranie przewoźnika, terminów realizacji transportu itp.;
 • odpowiadanie za otrzymanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych;
 • decydowanie o zakupie samochodów, ciągników, naczep (tablice ADR, TIR) i ich wyposażenia zgodnie z potrzebami transportowymi organizacji;
 • utrzymywanie kontaktów z warsztatami serwisowymi oraz zapewnianie terminowych napraw i przeglądów środków transportu;
 • bieżące dokonywanie ocen przewoźników oraz aktualizowanie listy współpracujących firm transportowo-spedycyjnych;
 • negocjowanie umów z kontrahentami;
 • zapewnianie szkolenia kierowców z wewnętrznych procedur oraz szkolenia wymaganego przepisami prawa;
 • kontrolowanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • analizowanie kwalifikacji podwładnych w szczególności uprawnień do przewozu towarów i/lub osób itd.;
 • składanie zapotrzebowania na szkolenia do działu odpowiedzialnego za szkolenie pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z procedur i wykorzystywanych systemów;
 • wdrażanie norm jakości ISO.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę