Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
Kod: 132302
Liczba odwiedzin: 5637
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą małego przedsiębiorstwa budowlanego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie i obsługę klientów prac budowlanych.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie ofert i wycen prac budowanych dla klientów;
 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniach przetargowych w ramach zamówień publicznych na usługi związane z budownictwem;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów budowlanych dla klientów jak i planu działania całej firmy;
 • zatrudnianie pracowników, nadzorowanie ich pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i dokumentacji pracowniczej;
 • nadzorowanie wykonywania usług budowlanych, w tym prac remontowych;
 • zarządzanie materiałami i sprzętem budowanym;
 • pełnienie nadzoru nad zakupami materiałów w imieniu klienta i na jego rzecz;
 • organizowanie placu budowy;
 • ocenianie i odbieranie prac budowalnych wykonanych dla klienta;
 • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym kontrolowanie wyników finansowych;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego;
 • kontrolowanie posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez pracowników;
 • przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia prac budowlanych i remontowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę