Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik produkcji w przemyśle
Kod: 132103
Liczba odwiedzin: 10432
Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje przebieg procesów produkcji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego;
zarządza podległym zespołem pracowników produkcyjnych.
Zadania zawodowe: określanie, realizowanie i monitorowanie strategii produkcji;
przygotowywanie średnio- i długookresowych planów produkcji z uwzględnieniem zapotrzebowania na produkty, czasochłonności i kosztów ich wytwarzania oraz zasobów osobowych;
opracowywanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań produkcyjnych z uwzględnieniem hierarchii zamówień według ich ważności i wielkości;
określanie zapotrzebowania na materiały, surowce, półprodukty, detale;
organizacja i kontrola procesu produkcji, w tym terminowej realizacji planów produkcyjnych;
organizacja pracy podległych pracowników i nadzór nad jej przebiegiem;
monitorowanie procesów produkcyjnych w zakresie jakości, wydajności oraz spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
kontrolowanie sporządzania ewidencji produkcji i rozliczeń produkcyjnych;
analizowanie wydajności, kosztów i jakości produkcji oraz inicjowanie działań poprawiających jej efektywność;
współpraca z innymi kierownikami w sprawach związanych z produkcją;
nadzorowanie rekrutacji, szkolenia i osiągnięć pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę