Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym
Kod: 131104
Liczba odwiedzin: 2157
Synteza: Planuje, koordynuje i kontroluje działalność produkcyjną przedsiębiorstwa ogrodniczego; nadzoruje procesy planowania, uprawy i pielęgnacji rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; opracowuje budżet przedsiębiorstwa ogrodniczego; odpowiada za realizację założonych celów finansowych; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa ogrodniczego.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów produkcyjnych krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów finansowych przedsiębiorstwa ogrodniczego;
 • planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania upraw warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych w gruncie, pod szkłem, folią i w obiektach zamkniętych;
 • planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania prac ogrodniczych, obejmujących: przygotowywanie gleby do siewu, sadzenie nasion, sadzonek i cebulek, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywania zabiegów uprawnych oraz zbieranie, przechowywanie i wysyłkę do odbiorców plonów ogrodniczych;
 • planowanie i organizowanie środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie, w tym wyposażenie obiektów, maszyn i sprzętu ogrodniczego;
 • planowanie i organizowanie napraw i przeglądów wyposażenia obiektów, maszyn i sprzętu ogrodniczego;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników produkcji, zatrudnianie, zwalnianie, motywowanie i ocenianie efektów pracy pracowników stałych i sezonowych
 • zapewnianie warunków do szkolenia i rozwoju zawodowego podległych pracowników produkcji;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem jakości produkcji, w szczególności w zakresie zapobiegania chorobom roślin;
 • monitorowanie rynków zbytu na produkcje ogrodniczą;
 • negocjowanie i zawieranie umów z kontrahentami: dostawcami sadzonek, nasion, środków ochrony roślin, nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych, z przedsiębiorstwami pośredniczącymi w obrocie produkcją ogrodniczą oraz z odbiorcami płodów rolnych;
 • określanie zasad prowadzenia oraz kontrolowanie dokumentacji upraw ogrodniczych;
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • analizowanie kosztów produkcji ogrodniczej i jej rentowności, w tym analizowanie wykorzystania materiałów i środków produkcji ogrodniczej (nawozów, podłoża itp.);
 • opracowanie budżetu przedsiębiorstwa ogrodniczego oraz kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów przedsiębiorstwa;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa ogrodniczego wobec instytucji zewnętrznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa ogrodniczego;
 • uczestniczenie w dożynkach, targach, spotkaniach i konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę