Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu badawczo-rozwojowego
Kod: 122302
Liczba odwiedzin: 3622
Synteza: Kieruje pracami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstwa (organizacji) oraz przygotowaniem konstrukcyjnym i technologicznym produkcji, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji) oraz w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, takimi jak: dział produkcji, marketingu, finansowy itp.
Zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczącej prac badawczo-rozwojowych, określanie głównych celów, w tym zakresie oraz określanie warunków i sposobów ich realizacji;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac mających na celu unowocześnienie metod pracy, opracowanie nowych konstrukcji, technologii, produktów, sposobów wykorzystania surowców itp. lub ich ulepszenie;
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac poszukiwawczych
  i badawczych, w zakresie działalności i profilu produkcji przedsiębiorstwa (organizacji);
 • uczestniczenie w uruchomieniu produkcji opracowanych konstrukcji, wdrażanych technologii i rozwiązań oraz sprawowanie nadzoru technicznego nad przebiegiem produkcji;
 • uczestniczenie w pracach związanych z komercjalizacją nowych produktów;
 • zarządzanie współpracą z zewnętrznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi, badawczymi itp.;
 • planowanie budżetu przeznaczonego na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i kontrolowanie wydatków przeznaczonych na tę działalność;
 • opracowywanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych
  i administracyjnych w dziale badawczo-rozwojowym;
 • kierowanie bieżącą działalnością działu badawczo-rozwojowego;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizacji projektów badawczo-rozwojowych;
 • nadzorowanie procesów zatrudniania, szkolenia, motywowania i oceniania pracy podległych pracowników działu badawczo-rozwojowego;
 • przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań na potrzeby dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji);
 • reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek
  w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bhp, przepisów ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • publikowanie wyników prowadzonych badań i osiągnięć w specjalistycznych wydawnictwach oraz przedstawianie ich na branżowych konferencjach, seminariach i sympozjach;
 • budowanie wizerunku firmy na zewnątrz.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę